Postadress: Aerilon AB, Terrassgatan 7, 981 35 Kiruna
Organisationsnummer: 556970-3712
Momsregistreringsnummer/VAT: SE556970371201
E-post: info@aerilon.se
city

Om Aerilon AB

Aerilon bygger små webbaserade arbetsverktyg. God digital arbetsmiljö är något vi brinner för.

Eftersom vi som arbetar i Aerilon har erfarenhet från samhällsbyggnads- och utbildningsområdet är det framförallt härifrån vår inspiration till nyttiga verktyg kommer. Vår erfarenhet är att effektiva arbetssätt främjas när användaren ges frihet att använda digitala arbetsredskap på sina egna villkor. Och att små verktyg kan göra stor skillnad.

Aerilon bedriver också konsultveksamhet inom samhällsbyggnad. Till kärnan inom konsultverksamheten hör utredningar och arbete med Plan- och bygglagen (PBL) som verktyg.
Vi arbetar också med projekt inom GIS och CAD.

Ett publikt tillgängligt verktyg som vi utvecklar är Plansök som syftar till att göra detaljplaner mer tillgängliga.